Hiệp hội DNNVV kỳ vọng vào Hội nghị Thủ tướng chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp

Phóng viên: Thưa đồng chí Tô Hoài Nam, bạn đọc rất ấn tượng với bài phát biểu của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt nam tại Hội nghị với Thủ tướng một năm trước đây, năm nay cộng đồng Doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhiều kiến nghị không?.

Đồng chí Tô Hoài Nam: Kiến nghị nhiều chứ. Có thể nói các kiến nghị của cộng đồng DNNVV đã được Thủ tướng lắng nghe và chỉ đạo các Bộ, Ngành giải quyết tích cực, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cộng đồng, vì vậy doanh nghiệp tiếp tục nêu ý kiến với Thủ tướng. Mục đích là tạo sự đồng bộ, đạt được các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết 35/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng chí Tô Hoài Nam – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Phóng viên:  Đồng chí có thể cho biết các đề nghị của Hiệp hội đã được Chính phủ quan tâm giải quyết như thế nào?.

Đồng chí Tô Hoài Nam: Trong tám kiến nghị năm 2016 của Hiệp hội DNNVV, hầu hết Chinh phủ đã quan tâm giải quyết. Đầu tiên phải kể đến Luật hỗ trợ DNNVV, hiện nay đã qua nhiều phiên thảo luận, góp ý, dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp Quốc hội sắp tới. Có thể nói đây là nền tảng để DNNVV bứt phá trong thời gian tới. Hiệp hội DNNVV tự hào là người đại diện cho cộng đồng DNNVV Việt nam được giao trọng trách lớn trong việc triển khai thực hiện Luật.

Các vấn đề khác như Khởi nghiệp, xây dựng kho ngoại quan, các vấn đề tín dụng cho DNNVV, ưu tiên tiếp cận đất đai tại các khu công nghiệp hay lĩnh vực cải cách hành chính, Chính phủ cũng đều đã có những hành động cụ thể để giải quyết những vấn đề này. Bản thân đồng chí Chủ tịch Hiệp hội DNNVV hiện nay là Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ.

Phóng viên:  Xin đồng chí cho biết cụ thể các vấn đề doanh nghiệp kiến nghị với Chính phủ trong Hội nghị năm nay là gì?

Đồng chí Tô Hoài Nam: Hàng nghìn doanh nghiệp đã phản ánh về Hiệp hội rất nhiều ý kiến, các ý kiến cụ thể, chúng tôi phải tập hợp lại, phân tích và nhóm lại thành các kiến nghị cơ bản để gửi đến Chính phủ và các cơ quan liên quan. Chúng ta sẽ còn phân tích về các nội dung này nhiều.

Phóng viên: Giữa hai kỳ Hội nghị Thủ tướng chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sau Đại hội nhiệm kỳ III của Hiệp hội DNNVV Việt nam, xin đồng chí cho biết Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp đã làm được những vấn đề lớn như thế nào?.

Đồng chí Tô Hoài Nam:  Đại hội nhiệm kỳ III Hiệp hội DNNVV đã xác định rõ các phương hướng mục tiêu trong nhiệm kỳ và chúng tôi có trách nhiệm phải thực hiện được các mục tiêu đó trước cộng đồng DNNVV, ngoài các nhiệm vụ về tổ chức, kiện toàn hệ thống, trong năm qua vấn đề nổi bật nhất mà Hiệp hội đã làm được đó là tham gia xây dựng, phản biện, giám sát chính sách, pháp luật và bảo vệ quyền lợi của hội viên, cụ thể ở đây là vai trò của Hiệp hội trong việc phối hợp soạn thảo và xây dựng Luật hỗ trợ DNNVV. Theo kế hoạch Luật này sẽ được trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ ba, tức là vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 tới đây . Chúng tôi vẫn tiếp nối và đi sâu hơn vào các công việc hỗ trợ đào tạo cho doanh nghiệp các kiến thức quản trị doanh nghiệp, các kiến thức công nghệ mới để DNNVV bắt nhịp với cuộc cách mạng 4.0, chúng tôi cũng đã có nhiều cuộc tiếp xúc quốc tế, tổ chức các đoàn đi tham quan, học hỏi các mô hình DNNVV của một số nước để xem xét vận dụng cho DNNVV Việt Nam. Chúng tôi xuất phát chậm, Hiệp hội DNNVV Việt Nam mới chỉ thành lập và hoạt động hơn 10 năm nên chúng tôi phải tìm cách đi sao cho hiệu quả.

Phóng viên:  Được biết ngày 17/5/2017 Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp sẽ diễn ra tại Hà Nội, Hiệp hội DNNVV sẽ phát biểu nội dung gì tại hội nghị này?.

Đồng chí Tô Hoài Nam: Hiệp hội DNNVV được Chính phủ phân công: tổng hợp, đánh giá về các chi phí của doanh nghiệp, kể cả chi phí không chính thức. Đồng chí Chủ tịch Hiệp hội sẽ trình bày báo cáo tham luận tại hội nghị.

Chủ đề của Hội nghị năm nay của Chính phủ là đồng hành cùng doanh nghiệp, báo chí, truyền thông cũng là những người bạn của doanh nghiệp, các bạn hãy đồng hành cùng chúng tôi.

Phóng viên:  Vâng! Xin chân thành cảm ơn đồng chí!

PV (Theo nguồn Doanhnghiepvn.vn)