Ông Trần Quang Xô được bổ nhiệm Phó trưởng Thường trực VPĐD TPHCM tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống

Ngày 21/2, Tổng Biên Tập Tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống Lưu Huyền Hậu quyết định bổ nhiệm ông Trần Quang Xô – Phó Trưởng văn phòng đại diện TP.HCM, đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Thường trực VPĐD TPHCM.

Căn cứ quyết định số 05/ QĐ-AS&CS ban hành ngày 16/02/2022 quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Thường trực VPĐD TPHCM, ông Trần Quang Xô đảm nhiệm chức vụ và phụ trách công tác truyền hình và Ban Doanh nhân – Báo chí phía Nam tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống tại TPHCM.

Theo đó, ông Xô chịu trách nhiệm tham mưu, giúp tòa soạn tổ chức, điều hành công tác truyền hình và các hoạt động liên quan của VPĐD TPHCM cho cơ quan tạp chí theo đúng quy định luật pháp, luật báo chí.

Ông Trần Quang Xô sinh năm 1983 là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Southern Gold – Nhà sáng lập thương hiệu Truyền thông Phương Nam.

Ông Trần Quang Xô Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Southern Gold - Nhà sáng lập thương hiệu Truyền thông Phương Nam.
Ông Trần Quang Xô Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Southern Gold – Nhà sáng lập thương hiệu Truyền thông Phương Nam.

Trước khi được bổ nhiệm Phó trưởng Thường trực VPĐD TPHCM tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống, ông Trần Quang Xô đã có kinh nghiệm 5 năm công tác trong lĩnh vực báo chí, kinh qua nhiều vị trí công tác, giữ các chức vụ: Phó trưởng VPĐD, Trưởng Ban Doanh nhân – Báo chí phía Nam.

Phát biểu sau khi nhận quyết định bổ nhiệm, ông Trần Quang Xô cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Lãnh đạo, Tổng Biên tập Tạp chí Ánh sang và Cuộc sống. Đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết của đơn vị, nỗ lực, quyết liệt, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành tốt nhất các công việc được giao trong thời gian tới.

Được biết sắp tới, ông Trần Quang Xô sẽ kết hợp với luật sư Trần Đình Dũng cùng một số luật sư nổi tiếng khác tại TP.HCM sản xuất chuyên đề tư vấn pháp luật về tài chính, doanh nghiệp, bất động sản…

Theo Tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống