Việt Nam đăng cai Hội nghị Cạnh tranh ASEAN lần thứ 9

Theo thông tin từ Ban Thư ký ASEAN, Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị Cạnh tranh ASEAN (ACC) lần thứ 9 được tổ chức vào ngày 1 – 2/12/2021, với chủ đề “Bảo vệ cạnh tranh – Ứng phó sau đại dịch của các cơ quan cạnh tranh ASEAN”. Hội nghị ​​dự kiến sẽ tạo một diễn đàn thảo luận về vai trò và đóng góp của chính sách cạnh tranh trong quá trình phục hồi kinh tế.

Banner của hội nghị (Ảnh: Ban Thư ký ASEAN)

Banner của hội nghị (Ảnh: Ban Thư ký ASEAN). 

Trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 trong khu vực, Hội nghị sẽ được tổ chức theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Hà Nội. Hội nghị Cạnh tranh ASEAN là một nền tảng để ASEAN và các bên liên quan kết nối, chia sẻ các thông lệ tốt nhất và thảo luận các vấn đề mới nổi về Chính sách và Luật Cạnh tranh trong khu vực kể từ năm 2011. Chủ đề của ACC năm nay là kịp thời xem xét đại dịch đã tác động đến các nền kinh tế ASEAN ngay từ đầu của năm ngoái.

Các nỗ lực của ASEAN nhằm phục hồi sau tác động kinh tế của đại dịch được quy định trong Khuôn khổ phục hồi toàn diện ASEAN (ACRF). Hội nghị sẽ thảo luận về tác động của Covid-19 đối với thị trường ASEAN và tầm quan trọng của vai trò cạnh tranh trong quá trình phục hồi kinh tế. Hoạt động này tiếp tục các nỗ lực của Nhóm chuyên gia ASEAN về Cạnh tranh (AEGC) nhằm tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên sau khi ban hành Tuyên bố chung về Ứng phó với Đại dịch Covid-19.

Các chủ đề khác sẽ được đề cập tại ACC lần thứ 9 gồm: (i) tác động của đại dịch Covid-19 đối với các thị trường ASEAN; (ii) duy trì tuân thủ kinh doanh; (iii) tăng cường tầm quan trọng của chính sách cạnh tranh đối với các MSME trong kỷ nguyên hậu đại dịch; (iv) sự chuyển dịch nhanh chóng đối với nền kinh tế kỹ thuật số và rủi ro đối với thực thi cạnh tranh; và (v) tăng cường hợp tác trong việc lường trước các cuộc khủng hoảng trong tương lai.

ACC lần thứ 9 do Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương Việt Nam chủ trì và được đồng tổ chức cùng với AEGC, Ban Thư ký ASEAN, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, theo ủy quyền của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức, và Chương trình Hỗ trợ hợp tác Kinh tế khu vực thương mại tự do ASEAN – Australia – New Zealand (AECSP)./.

Theo Tc Doanh nghiệp & Hội nhập