Chứng khoán

Theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP, công ty muốn niêm yết phải có thời gian tối thiểu 2 năm giao dịch trên sàn UPCom, trừ trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết đã chào bán cổ phiếu ra công chúng, doanh nghiệp cổ phần hóa.

Diễn đàn Doanh nghiệp Chuyển đổi số 2020

Xem nhiều

Tiêu dùng