Gắn bó cơ hữu giữa doanh nghiệp và nhà khoa học trong khai thác hiệu quả bảo vật quốc gia Sâm Ngọc Linh

 

  1. Khao khát đưa Sâm Ngọc Linh tới tay người tiêu dùng nhiều nhất và hiệu quả nhất

Sâm Ngọc Linh từ lâu đã được biết đến là bảo vật quốc gia về  các dược tính và độ quý giá. Làm sao để đưa sản phẩm này đến nhiều người tiêu dùng, hạn chế tình trạng sâm giả là mong muốn nhất của nhiều doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Sâm Việt Nam VINAPANAX. Do vậy công ty đã đầu tư nghiên cứu cùng nhiều nhà khoa học để phát triển, đa dạng hóa sản phẩm và tối ưu hóa hiệu quả sản phẩm và mỗi sản phẩm thật sự là một nghiên cứu khoa học về chất lượng sản phẩm.

 

Sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh

 

  1. Khoa học công nghệ là chìa khóa 

Để nâng cao hiệu quả sử dụng Sâm Ngọc Linh, việc ứng dụng khoa học công nghệ là chìa khóa. Tuy vậy nghiên cứu khoa học phải thật sự nâng cao hiệu quả sửa dụng sản phẩm và tính cạnh tranh của sản phẩm. Viện Đào tạo và Phát triển Công nghệ Hóa dược – trực thuộc liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật chủ trì phát triển nhiều công nghệ về dược liệu và Sâm Ngọc Linh. Với phương châm “Công nghệ – Công nghiệp – Đào tạo chuyên sâu” các nhà khoa học của Viện đã phối hợp với doanh nghiệp đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả nhiều sản phẩm Sâm Ngọc Linh. TS. Lưu Xuân Cường, Viện trưởng cho rằng khoa học công nghệ phải thật sự tạo ra sự hiệu quả và lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm. Nghiên cứu khoa học nên đi theo lời của Bác Hồ “Nghiên cứu phải bắt nguồn từ sản xuất và phải phục vụ lại sản xuất”.

Lễ ký kết hợp tác giữa Viện Đào tạo và Phát triển Công nghệ Hóa dược và Công ty Cổ phầm Sâm Việt Nam VINAPANAX

  1. Gắn bó giữa những người mong muốn tạo giá trị thật, hiệu quả cho xã hội

Ông Lương Trong Khoa, giám đốc Công ty VINAPANAX cho biết công ty và các nhà khoa học của Viện đã hợp tác từ hơn 8 năm trước về lĩnh vực nghiên cứu dược liệu và buổi lễ ký kết là bước chính thức hóa những hợp tác này. TS. Lưu Xuân Cường cho rằng buổi ký kết là sự “thấu cảm” của những nhà khoa học muốn đưa khoa học và cuộc sống và những doanh nghiệp muốn ứng dụng khoa học để tạo nên các sản phẩm hữu ích, có sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao.

Buổi ký kết hợp tác MOU giữa Viện Đào tạo và Phát triển Công nghệ Hóa dược, Công ty Cổ phần Sâm Việt Nam VINAPANAX,  Công ty Hóa Mỹ phẩm BINOSS và Viện Khoa học Công nghệ Năng Lượng và Môi trường và các đồng nghiệp