Doanh nhân

Ngày 04/01/2021, Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (Upcom: LTG) và công ty Cổ phần công nghệ Citek (Citek) chính thức công bố vận hành hệ thống ERP SAP S/4HANA & IFRS tại VP Tập đoàn Lộc Trời và 41 địa điểm sản xuất – kinh doanh trên toàn quốc.

Diễn đàn Doanh nghiệp Chuyển đổi số 2020

Xem nhiều

Tiêu dùng